wtorek, 28 lutego 2017

Krzyż runiczny

Rozkład w formie krzyża runicznego jest jednym z popularniejszych spośród różnych układów wróżenia. Umożliwia on pełniejszy wgląd w omawianą sytuację, jej możliwości rozwoju i efekt końcowy. Doskonale nadaje się do ogólnych pytań. Zaprezentowałam ten układ przy pomocy kart lecz jest ona także dla run w formie tradycyjnej a także Tarota lub innej, dowolnej talii kart.

Po przetasowaniu talii należy wyciągnąć siedem kart i ułożyć je według poniższej kolejności: 
                                                                                                                               

Karta 1: Teraźniejszość. Określa co jest obecnie najważniejsze w związku z zadanym pytaniem.
Karta 2: Przeszłość czyli jakie wydarzenia wpłynęły na obecną sytuację osoby
Karta 3: Przyszłość - prawdopodobny rozwój sytuacji
Karta 4: Podstawy osobowości - jakie cechy charakteru danej osoby zmierzają do przejawienia w omawianej sytuacji
Karta 5: Przyczyny trudności. Pokazuje te elementy, których dana osoba sobie nie uświadamia wystarczająco lub ignoruje
Karta 6: Rozwiązanie. Określa prawdopodobny wynik i podpowiada co zrobić, by sytuacja zakończyła się jak najlepiej.
Karta 7: To runa wyjaśniająca czyli można ją wylosować, jeżeli nie zrozumiemy przekazu wyroczni i chcemy dodatkowego uzupełnienia.